Projeler


KREDİ KARTININ BİREYLER ÜZERİNDEKİ SOSYOKÜLTÜREL ETKİLERİ

FEN LİSESİ (ÖZEL) / 99912786

feyzullah yağız

GAZİANTEP /

meryem bayraktaroğlu

yusuf azad gülsever / emre ramis

Ortaöğretim(Lise) Projesi


Kredi kartları; bankalar ve çıkartmaya yetkili kuruluşların müşterilerine belirli limitler dâhilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımı ve nakit çekme imkânı sağlamak için verdikleri; üzerinde sahibinin adı, imzası, kart numarası, vadesi ve istenilirse fotoğrafı bulunan plastik kartlardır. Globalleşen ve modernleşen dünyamızda kredi kartları insanların vazgeçilmezi olmuştur. Aynı durum hızla gelişen kentimiz Diyarbakır için de geçerlidir. Bu araştırmada kredi kartının sosyokültürel ve ekonomik hayata olan etkileri incelenmiştir.


Kredi kartı kullanımının bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek; tespitin ardından bu olumsuz etkileri en aza indirgemek.


Bankacılık sisteminin gelişmesi ve tüketim talebiyle doğru orantılı olarak kredi kartı kullanımı artmıştır. Bu artışın tüketiciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Bu etkilerin genel olarak sosyokültürel ve ekonomik olduğu saptanmış ve araştırılması planlanmıştır. Türkiye genelinde kredi kartı kullanan tüm iller evreni arasından, araştırmamıza örnek olabilecek yaşadığımız il olması sebebiyle Diyarbakır araştırma alanı olarak seçilmiştir. Çevremizde gördüğümüz ve medyadan takip ettiğimiz bireylerden yola çıkarak araştırmamıza başlanmıştır. Kaynak taraması ve ardından banka yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda iki farklı anket hazırlayıp örneklem grubuna uygulanmıştır. Anketten elde ettiğimiz sonuçları grafik ve yüzdeliklere döktükten sonra kredi kartı kullanım yaşının düştüğü, tüketicilerin kredi kartı ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları, kredi kartının bilinçsiz kullanımının insanları suça ittiği, birçok insanın birden fazla kredi kartı kullandığı tespit edilmiştir. Elimizdeki veriler ve onların yorumlarından yola çıkarak; eğitim seviyesinin, mesleki hayatın, gelir düzeyinin ve kredi kartı kullanım bilincinin bireyler üzerinde direkt olarak sosyokültürel ve ekonomik bir etki yarattığı sonucuna varılmıştır.